Kurzy a školenia BOZP a PO

Vzdelávacie semináre, kurzy a školenia poskytujeme na území celej Slovenskej republiky, podľa dohody priamo v priestoroch u klienta.
Pre klientov zabezpečujeme školenia podľa aktuálne platnej legislatívy.

Ponúkame Vám kurzy a školenia v nasledovných oblastiach:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) – kurzy BOZP, koordinátor BOZP, dokumentácia BOZP

Požiarna ochrana (PO) – kurzy požiarnej ochrany, dokumentácia požiarnej ochrany

Školenie vodičov motorových vysokozdvižných vozíkov – kurzy VZV, školenia vodičov

Kurzy prvej pomoci

Školenie práce vo výškach - školenie lešenárov, určené pre pracovníkov vykonávajúcich montáž a demontáž pomocných konštrukcií pre práce vo výškach (lešení)