Legislatíva BOZP a PO

BOZP PO prvá pomocObsah našich kurzov a školení je s súlade s platnou legislatívou v Slovenskej republike. Odkazy na aktuálne platnú legislatívu v jednotlivých oblastiach nájdete nižšie:

...